Diabetes truer syn

Diabetes og syn

14. november er den internasjonale diabetesdagen, og i år er synsrelaterte komplikasjoner tema. Optikerforretninger landet over har fått tilsendt informasjonsmateriell som kan deles ut til kundene.

Flere studier har vist at god behandling av diabetes og forebygging, reduserer sykelighet og risikoen for tidlig død av diabetesrelaterte sykdommer.

Det finnes en klar retningslinje for oppfølging av mennesker med diabetes, og hadde fastlegene eller andre som møter pasientene i behandlingskjeden fulgt retningslinjen, kunne mye vært annerledes. Det skriver Frode Kristensen og Vibeke Sundling fra Høgskolen i Sørøst-Norge i et leserinnlegg i Drammens Tidende.

Det er påvist en klar sammenheng mellom grad av diabeteskontroll og utvikling av senkomplikasjoner som retinopati (øyeskade) og nevropati (nerveskade) som kan kobles til høyt blodtrykk og høyt blodsukker.

Øyekomplikasjoner ved diabetes er den hyppigste årsaken til synshemming blant yrkesaktive.

Det er en klar sammenheng mellom høyt blodsukker og risiko for å utvikle diabetisk retinopati. Antallet operasjoner for alvorlig retinopati har økt kraftig i Norge, mens det har sunket i Sverige.

Høgskolen i Sørøst-Norge og Drammen sykehus samarbeider om et forskningsprosjekt om diabetes. Formålet er å undersøke sammenhengen mellom retningslinjer for klinisk praksis og reell praksis.

Særlig er det fokus på hvordan fastlegene følger opp føtter og øyne hos personer med diabetes.

Mange blir ikke fulgt opp slik det anbefales i de faglige retningslinjene, skriver artikkelforfatterne i debattinnlegget. Målet med forskningsprosjektet er å finne ut hvor og hvorfor det svikter.

Jevnlige synsundersøkelser

Ubehandlet diabetes kan få store konsekvenser for synet. Høyt blodsukker over tid kan nemlig føre til skader i de små blodårene i kroppen. Dette gjelder også de små blodårene på netthinnen.

Slike blødninger i øyet kan føre til forbigående og/eller varig synstap og i verste fall blindhet og for de som allerede har fått påvist diabetes, er det viktig med jevnlige synsundersøkelser.