banner

Dysleksi

Synsfeil, dysleksi og dyskalkuli

Synsfeil, dysleksi og dyskalkuli er tre veldig ulike diagnoser, og den ene utelukker ikke den andre. Derfor er det viktig å ikke glemme at en person som er diagnostisert med dysleksi og/eller dyskalkuli også kan ha en synsfeil. Dersom de klager over vanskeligheter med å lese eller se ordentlig, trenger det ikke alltid å være på grunn av deres diagnose. Generelt er synsfeil og brytningsfeil veldig vanlig, og de fleste av oss har en eller annen type synsfeil, om enn veldig lite. Dette er viktig å ta hensyn til da korreksjon av selv svært små synsfeil kan gjøre det lettere å lese for de med lese- og skrivevansker.

Å lære seg å lese på skolen er et must, men ettersom alle barn utvikler seg og lærer nye ferdigheter i sitt eget tempo, kan det være vanskelig å gi en tidlig diagnose på eventuell dysleksi. Det hender også at en diagnose kan bli gitt for raskt. Det er spesielt vanlig å forveksle akkurat synsfeil og dysleksi siden begge har å gjøre med lesevansker. Fra det vi vet i dag, har det blitt fastslått at dysleksi ikke direkte skyldes synsfeil. Til tross for dette oppstår denne forvekslingen, ofte i de tidlige skoleårene.

Det er veldig viktig å skille mellom disse begrepene og tilstandene. Men når det er sagt, utelukker ikke en dysleksidiagnose at det også kan være synsfeil involvert. Dersom barnet ditt klager på hodepine, har vanskelig for å konsentrere seg, holder bøker på en uvanlig nær avstand når de leser, eller kun sier at de ikke liker å lese, kan det kanskje dreie seg om en type synsfeil. Så uavhengig om barnet ditt har dysleksi eller ikke, bør synet undersøkes.

Av og til kan helsesøster på skolen kontrollere synet, men synsfeil kan fortsatt lett bli oversett. Synsproblemer som ikke oppdages i skolealder har stor innvirkning på barnets evne til å lære. Da disse kontrollene på skolen ofte ikke er nøyaktige og like grundige som en synssjekk hos optiker, er det derfor behov for ytterligere undersøkelser før eventuelle synsproblemer kan avvises.

Ettersom forskning viser at 80% av barn som har lese- og skrivevansker også har synsfeil, anbefaler vi at alle barn tar en grundig synsundersøkelse. På denne måten kan synsfeil enten oppdages eller utelukkes, noe som er spesielt gunstig i forkant av en dysleksiundersøkelse, men selv etter dersom det ikke ble utført før.