Diabetes

Det finnes forskjellige typer diabetes, tidligere også kjent som sukkersyke, og aldersdiabetes er den vanligste typen. Fellesnevneren for alle typene er imidlertid at blodsukkeret er for høyt. Dette skyldes redusert utskillelse av insulin fra bukspyttkjertelen, redusert effekt av insulinet, eller begge deler.

Ettersom diabetes er en kronisk tilstand og kan forårsake flere forskjellige helsekomplikasjoner er det viktig for diabetikere å gå til regelmessige øyeundersøkelser. Øynene dine er en viktig del av kroppen din og kan også bli påvirket av diabetes.

Hvordan kan diabetes påvirke øynene mine?

Netthinnen, som er utrolig viktig for synet og generell øyehelse, får sin tilførsel av blod fra et nettverk av blodkar. Diabetes påvirker blodkarene i kroppen og dermed også blodkarene i øyet. Diabetes er derfor en sykdom som også kan påvirke netthinnen. En tredjedel av alle diabetikere har en eller annen form for endring i de små blodkarene i netthinnen; dette kalles diabetesretinopati. Disse endringene er i utgangspunktet helt symptomfrie, men fordi de små karene i netthinnen er følsomme for høyt blodsukker, blir karveggene svekket når blodsukkernivået er for høyt.

I noen tilfeller kan dette føre til at karveggene sprekker og begynner å lekke blod. Nye kar kan utvikle seg, såkalt neovaskularisering, og disse kan lekke væske slik at det oppstår blødninger på netthinnen.

Kan diabetes påvirke synet mitt?

Endringene som diabetes forårsaker i blodsukkernivået kan også påvirke linsen i øyet, spesielt dersom sykdommen ikke er under kontroll. Disse endringene kan gjøre at synet ditt blir uskarpt. Dette kan endre seg i løpet av dagen, men også fra dag til dag, da det avhenger av blodsukkernivået.

Diabetes kan også føre til at linsen i øyet blir uklar. Denne tilstanden er kjent som grå stær. De med diabetes har større sannsynlighet for å utvikle grå stær, og diabetes kan føre til at grå stær utvikler seg i en tidligere alder.

Hvordan passer jeg på øyehelsen min hvis jeg har diabetes?

I tillegg til de vanlige diabeteskontrollene dine, bør du vurdere regelmessige syn- og øyehelsekontroller hos optikeren der det for eksempel blir tatt netthinnebilder. Bildene analyseres, og ved mistanke om endringer i øyet sendes en henvisning sammen med bildene til en øyelege for videre vurdering og eventuelle tiltak. Et sunt kosthold og regelmessig blodsukkerovervåking anbefales også.

Husk: Ikke alle med diabetes utvikler problemer med øyehelse og syn, men det er viktig å være oppmerksom på risikoene som diabetes medfører for øyehelsen, slik at man kan ta forholdsregler.