banner

Samsyn

Samsyn – utredning og behandling

Symptomer som trøtte øyne, hodepine, vondt bak øynene, forbigående dobbeltsyn, at det man ser på sklir ut og blir uklart og tåkete, eller at det tar tid for øynene og stille inn på det man skal se på, er vanlige symptomer ved samsynsproblemer. Når øynene fungerer sammen klarer hjernen effektivt kombinere informasjon fra hvert øye til et enkelt bilde. Effektiv samsyn sørger for at du har dybdesyn og kan bedømme avstander. Det er faktisk så mange som 10 % av befolkningne som har problemer med samsynet.

Andre symptomer det er verdt å merke seg som kan være årsak i samsynsproblemer kan være lese- og skrivevansker, rastløshet, vansker med å konsentrere seg, eller at det ene øyet lukkes eller blir holdt over ved lesing. Lesetretthet, bevegelige ord, og lavere lesehastighet eller rett og slett vanskligheter med lesing er andre symptomer som er viktig å legge merke til, og som kan være tegn på samsynsproblemer. Vanlige synsfeil som langsynthet og nærsynthet kan gi mange av de samme su\ymptomene og det er derfor viktig å være observang i forhold til alle de nevnte symptomene. Disse tegnene ses vanligst hos ungdom mellom 10 og 25 år.

Retning og fiksering av øyet

Når du fokuserer øynene på lengre avstand, er øynene dine normalt rettet parallelt rett frem. Hvis du fokuserer øynene på nært hold, må øynene dine vende innover ( konvergere) for at bildet skal ses enkelt og ikke dobbelt. Jo nærmere du prøver å se på noe, jo mer må øynene dine konvergere. Vanskeligheter med å konvergere er det vanligste problemet vi har med samsynet vårt. Et godt samarbeid mellom de to øynene er en forutsetning for at vi skal se enkle bilder og ikke doble – øynene må kunne bevege se utover og innover sammen uten utglidning.

Skjeling og skjult skjeling

Skjeling eller strabisme kan være både synlig og skjult. Hvis barnet ditt myser når det trett, kan det være tegn på en skjult skjeling. Skjult skjeling eller skjeling oppstår ofte i løpet av de tidlige barneårene, men kan også utvikle seg senere i voksen alder. En person med samsynsproblemer kan ha skjult skjelling som ikke gir synsubehag før øynene blir ekstra mye belastet feks i studietiden eller ved mye arbeid på nært hold eller foran dataskjerm. Stress kan også være en utløsende faktor for at en skjult skjeling kan gå over til en synlig skjeling som gir dobbeltsyn.

Hos barn ser vi problemene fra ca. 10-års alderen og frem. Mange barn sliter med lesing, læring og nærarbeid. De kan bli frustrerte og rastløse. I flere tilfeller blir samsynsproblemer oversett, og barna kan i verste fall bli feildiagnostisert.

For å avdekke samsynsproblemer har vi muligheten til å gjennomføre en utvidet synsundersøkelse av samsynet. Vi undersøker øynenes evne til å flytte fokus fra avstand til nær og tilbake igjen. Hvor dynamisk er synsevnen, og hvor lenge er det mulig å ha skarpt syn ved dynamisk øyebruk. Ved dobbeltsyn og skjeling blir det alltid utført en grundig utredning av medisinsk historie og det blir gjort en øyehelseundersøkelse for å utelukke mistanke om sykdom. Ved dobbeltsyn eller fokuseringsproblemer kan brilleglass med prismer være en måte å lette disse problemene. I mange tilfeller kan synstrening være et enda bedre alternativ. Våre optikere er godt kvalifisert både til å utrede, anbefale veilede i samsynsproblematikk.

Behandling

Ettersom problem med samsynet kan ha ulike årsaker, varierer behandlingsanbefalingene. Alla type behandlinger kan utføres individuelt, og noen ganger kan det være nødvendig med en kombinasjon av ulike behandlingsformer som fore eksempel en kombinasjon av synstrening og briller.

Dersom det viser seg å være en ukorrigert synsfeil kan briller i riktig styrke være nok, men dersom øyets muskulatur er en del av problematikken vil synstrening, ortoptiske vurderinger, eller prisme briller være et alternativ. Eller alt i kombinasjon.