Sjekk barna ved skolestart

Er du sikker på at ditt barns syn fungerer optimalt?

Skolestart er en stor endring i barnets hverdag og et nytt kapittel i barnets liv som det gleder seg til å starte på. En faktor som mange kan overse er i hvor høy grad barnets synssystem er modent til å oppfatte de visuelle og motoriske læringsprossessene som moderne undervisning byr på. Ditt barns syn er grundlaget for god innlæringsevne og siden synet styrer 80% av våre sanseinntrykk er godt syn en vesentlig faktor i innlæringsprossessen.

Sjekk barna ved skolestart

Blant alle de som begynner på skolen til høsten, vil over fem prosent ha nedsatt syn. Denne andelen stiger med alderen. Forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom syn og skoleprestasjoner. Små plager kan påvirke leseevnen og konsentrasjonen. Dessverre går mange barn gjennom hele skolegangen uten å få avdekket synsproblemene sine. Det man kanskje tror er dysleksi eller atferdsproblemer, kan faktisk dreie seg om et behov for å få korrigert synet.

Manglende modenhet i synssystemet kan være årsak til:

  • -Dårlig konsentrasjon – barnet har ikke tålmodighet til å holde på med en aktivitet over tid og forflytter seg fort mellom forskjellige aktiviteter.
  • -Manglende fantasi ved fri lek, for eksempel når de holder på med byggeklosser eller modelleringsleire etc.
  • -Manglende interesse for perling, legobygging, tegning, puslespill o.l.

Fire enkle råd:

  • -Observer barnet i lek og når det gjør lekser.
  • -Sjekk om barnet kan skille ulike former og farger fra hverandre.
  • -Spør barnet om det ser godt og test om synet er like bra på begge øyne.
  • -Hadde du selv behov for briller i ung alder, bør du følge ekstra nøye medLink til barn og syn Studenter og syn