Synet er ikke skolens ansvar

Hver syvende elev har behov for å få undersøkt synet og hver fjerde forelder er misfornøyd med skolens oppfølging av barnas syn. Ingen er i tvil om at nedsatt syn hemmer skoleprestasjonene, men vet ikke at elevens syn ikke er skolens ansvar.

Dette er både et alvorlig problem og en stor misforståelse, sier Berit Lilleengen som er optiker og daglig leder i Bærum Optikk.

I 2013 presenterte Institutt for optometri og synsvitenskap på Kongsberg en stor synsstudie. Studien viste at hver syvende elev har behov for å få undersøkt synet, og at en av ni behøver briller og synstrening. – Mange barn aner ikke at de ser dårlig. Om de har de har sett uklart hele livet, tror de at det skal være sånn, sier Lilleengen som er i ferd med å spesialisere seg på nettopp barn og syn.

Det viser seg også at mange foreldre tror at eventuelle synsfeil skal fanges opp av lærere eller av skolens helsepersonell. Faktum er imidlertid at det ikke finnes en systematisk, obligatorisk kontroll av elevenes syn i den norske skolen.

En lærer kan selvfølgelig fange opp at en elev ikke ser hva som står på tavla, og de fleste skoler melder fra til foreldrene om de oppdager åpenbare tegn på nedsatt syn hos elevene. Men det er foreldrene selv som har hovedansvaret for å fange opp eventuelle synsfeil hos skolebarna.

Hva kan være indikasjon på nedsatt syn?

Problemer med synet kan gi ulike utslag, både fysiske og psykiske. Synsfeil kan for eksempel gi hodepine eller øyesmerter som er der i skoleuka, men ikke i helgene. Det kan også være at barn som er urolige og har dårlig konsentrasjonsevne rett og slett har problemer med synet.

Andre tegn på at man bør sjekke barnas syn er om barna unngår å gjøre ting som foregår på nært hold, som blunker hyppig når de spiller på Ipad eller lignende. Andre tegn man bør være oppmerksom på er om barnet snubler eller stadig dunker borti ting, eller at barnet er dårlig i ballspill og ikke liker å klatre. Forteller barnet at det svir mye i øynene eller at bokstavene hopper når de leser bør også være indikasjoner som bør undersøkes.

Undersøkelser har vist at det er en overhyppighet av synsfeil hos personer med lesevansker, forteller Lilleengen. Nedsatt syn har stor effekt på læringen og ved det er leit om man venter for lenge med å sjekke om det er synet som er årsaken til av barnet har problemer med skolearbeidet.

Bærum Optikk er en faghandel med optikere som tilsammen har nærmere 100 års erfaring. Vi ønsker å være en rådgiver og er åpne for en prat med alle som stikker innom butikken vår i Claude Monets allé i Sandvika. Kom gjerne innom selv om du ikke har barn i barneskolen.

Gratis screening av øynene til skolebarn