Vår kunnskap – din trygghet!

Optiker Msc Per Christian Blomquist

Optiker Msc Per Christian Blomquist har drevet optikervirksomhet i Sandvika siden 1982 da han var ferdig utdannet på Kongsberg Ingeniørhøgskole hvor optikerutdanningen den gangen fant sted.

Først som ansatt og siden som medeier hos Egidius optiske som ble etablert så tidlig som i 1956 og da het Bærum Optiske. I 2001 ble han en del av Interoptik Bærum som siden skiftet navn til Bærum Optikk.Per Christian

Per Christian gjennomførte sin master i klinisk optometri på høgskolen i Buskerud avdeling for Optometri, og han har spesialkompetanse innenfor mange felt gjennom sin masterutdannelse. Spesial-kompetansen sammen med lang erfaring gir stor trygghet når det kommer til å løse utfordrende og kompliserte oppgaver innen syn og øyehelse. Per Christian finner stor glede i å veilede mennesker og han prøver å danne et helhetlig bilde av kundene og deres hverdag, for å bidra til den optimale synsløsningen for hver især.

Er god på:

Synsrådgivning, synsmessige spesialløsninger, klinisk orientering, barn og syn, kontaktlinsetilpassinger.